FLUXA-添加剂

KARL DEUTSCH生产的多种添加剂可供客户自行制备检测混合试剂或对于客户现有检测设备添加使用。例如,可以增强防锈效果、改善耦合条件或消泡处理等。

FLUXA 防锈剂

 • 改善防锈性能的添加剂
 • 与水混溶
 • 推荐混合度: 1:40 – 1:100

包装

 • 1 升瓶装 (订货号: 9026.1)
 • 5 升罐装 (订货号: 9026.2)

FLUXA 润湿剂

 • 改善润湿效果的添加剂
 • 与水混溶
 • 推荐混合比: 1:1000 – 1:2000

包装

 • 1 升瓶装 (订货号: 9021.1)
 • 5 升罐装 (订货号: 9021.2)

FLUXA 消泡剂

 • 改善消泡性能的添加剂
 • 与水混溶
 • 推荐混合比: 1:1000 – 1:2000

包装

 • 1 升包装 (订货号: 9024.1)

FLUXA 系统清洁剂

 • 清洗水和油以进行磁性颗粒测试
 • 与水混溶
 • 推荐混合比: 1:40 – 1:80

包装

 • 1 升瓶装 (订货号: 9025.1)